Kachľové pece

Stáročiami overený spôsob vykurovania príbytkov. Už v starovekom Ríme boli vykurované kúpele pomocou systému budov zhotovených z dvoch plášťov (hypokaust). V dutine medzi nimi prúdili spaliny a tak ohrievali steny. Získali tak veľmi príjemné sálavé teplo.

Sálavé teplo je všeobecne pre nás ľudí najpríjemnejší spôsob vykurovania našich domácností. Možno je to preto, že takto na nás vplýva samotné slnko na ktoré sme naučený tak dlho ako ľudstvo vlastne existuje. Slnko odovzdáva svoju energiu sálaním – žiarením, a takto zohrieva nielen nás ľudí ale aj všetko materiálne okolo nás.

Kachľové pece fungujú na rovnakom princípe. Sú schopné naakumulovať energiu vznikajúcu počas horenia dreva a túto neskôr uvoľniť do interiéru formou veľmi príjemného sálania.

Pece veľmi priaznivo vplývajú na mikroklímu v domácnosti. Svojim fungovaním nevysušujú vzduch, ba práve naopak dokážu regulovať vlhkosť vzduchu v ideálnom rozmedzí od 40% do 60%.

Ďalej nespôsobujú prievan pretože prioritne neohrievajú vzduch ale predmety okolo seba. Človeka, steny, nábytok, zariadenie miestností. Preto priestor vykurovaný sálavo stačí ohriať o 2° až 4° nižšiu teplotu ako pri teplovzdušnom vykurovaní a napriek tomu je pocit tepelnej pohody rovnaký, ba ešte lepší.

Ďalšou neoceniteľnou výhodou je malá náročnosť na obsluhu. Pece majú interval prikladania od 8 do rádovo 12 až 16 hodín. A v prechodnom období stačí prikladať aj raz za 24 hodín. Pritom vyberanie popola je u dobre postavených a prevádzkovaných diel raz je za 4 až 6 týždňov. Preto u moderne postavenej kachľovej pece je náročnosť na obsluhu v priemere pár minút denne pretože aj proces horenia je možné regulovať automaticky a tak dosiahnuť maximálnu účinnosť pri minimálnych emisiách a maximálnej úspore paliva.

Staviame :
  • Kachľové pece - klasickou technológiou a konštrukciou stavané na hlinu. Pece tak ako ich stavali generácie kachliarov pred nami.

  • Kachľové pece - modernými technológiami s konštrukciou kachľových pecí so vzduchovou medzerou ( hypokausty ) so spaľovaním riadeným automatickou reguláciou a schopnosťou vykurovať celý dom. Moderné kachľové pece sú rovnako schopné zabudovania v nízkoenergetických a pasívnych domoch.

  • Teplovodná technika – kachľové pece s možnosťou ohrevu vody – schopné fungovať ako hlavný zdroj kúrenia rodinných domov, zabezpečujú ohrev kurenárskej vody a aj TUV. Pomocou automatickej regulácie vieme riadiť tak proces horenia ako aj proces vykurovania celého domu na základe riadenie čerpadla podlahového kúrenia, radiátorov, obehového čerpadla TUV.

Klasická kachľová pec
Moderná kachľová pec
Akumulačný sálavý kozub
Akumulačný sálavý kozub