Kachlová pec

Je to kachľová pec postavená s bioohniskom od firmy Rath. Proces horenia ja riadený automatickou reguláciou Timpex. Hodinový výkon kachľovej pece je 1 – 2 kW. Doba sálania pece je 8 – 12 hodín. Kachľová pec je postavená ako hypokaust so sálavými stenami v zadnej izbe na susednej chodbe. Kachlice na stavbe sú od firmy Kerkotherm.