Akumulačný sálavý kozub - Lemešany

Dielo je postavené v našej domovskej obci v Lemešanoch. Je to akumulačný sálavý kozub. Ako ohnisko sme použili kozubovú vložku Slovenského výrobcu firmy J.D.Metal s výkonom 10 kW. Na obstavbu diela je použitý veľkoformátový kachliarsky šamot RATH s kachliarskou omietkou Ortner. Dielo skrášľujú kachlice Košického výrobcu Kerkotherm. Akumulačný kozub slúži ako doplnkový zdroj kúrenia na prízemí rodinného domu. Je postavený v priestore ktorý slúži ako kuchyňa, jedáleň.