Akumulačný sálavý kozub

V stavbe je zabudovaná kozubová vložka Spartherm s výkonom 8 – 10 kW. Steny akumulačného kozuba sú postavené z stavebných tvaroviek Hein s povrchovou úpravou v kachliarskej omietke Ortner. Kachlice na rímse a lavičke sú od firmy Kerkotherm. Kozub je postavený ako hypokaust a za stenou vyhrieva spálňu rodičov sálavou stenou.