Akumulačný sálavý kozub

V stavbe je zabudovaná kozubová vložka J.D.Metal s výkonom 8 - 10 kW. Kozub je postavený ako hypokaust so sálavými stenami, ktoré ohrievajú priestory na poschodí. Okolo kozubovej vložky, na lavičke a na rímse kozuba sú kachlice Kerkotherm. Steny sú postavené z veľkoformátového kachliarskeho šamotu Rath s povrchovou úpravou v omietke Ortner. Kozub je síce postavený ako doplnkový zdroj kúrenia, ale svojím výkonom postačuje na vykurovanie domu po veľkú časť vykurovacej sezóny.