Kachľový šporák

Ťahový systém s ohniskom je z kachliarskeho šamotu Rath. Na plášti kachľového sporáka je použitá keramika Kerkotherm. Sporák je postavený ako akumulačný, teda na mieste rúry na pečenie je postavený akumulačný šamotový ťah. Rám platne a dvierka sú od firmy KZP. Šporáčik slúži na varenie a kúrenie v víkendovej chalupe.