Kachľová pec kombinovaná so šporákom

Opäť podľa požiadaviek zákazníka sme realizovali špecifickú zákazku, kombináciu kachľovej pece a šporáku.