Ľahký nerezový viacvrstvový komín Jeremias

Je postavený k prenosnému šporáku, ktorý slúži ako doplnkový zdroj kúrenia v dielničke pri rodinnom dome. Komín bol stavaný dodatočne po ukončenej stavbe garáže s dielňou.