26
Nov 2015

Návod na správne kúrenie a údržbu


Informácie o správnom kúrení a údržbe skla krbu/pece

Správna dávka dreva

Životnosť krbu, pece, sporáka alebo kotla závisí od dodržiavania stanovených dávok dreva výrobcom alebo kachliarskym majstrom.
Najviac reklamácií a poškodení vzniká práve kvôli ich prekurovaniu vysokými dávkami dreva.
Optimálnu dávku dreva je povinný stanoviť výrobca alebo kachliarsky majster v preberacom protokole.

Nespaľujte odpady
Nekúrte natieraným, impregnovaným drevom ani drevotrieskou, lebo ich splodiny poškodzujú životné prostredie aj ohniská, dymovody a komíny. Sú jedovaté a popol z nich nebudete môcť použiť v záhradách ako hnojivo!
Pri správnom horení a vlhkosti dreva ostáva ohnisko nezačmudené a unikajúci dym z komína nie je takmer vôbec vidieť. Všade, kde uvidíte čierny dym z komína, sa buď nekúri správne alebo sa nekúri vhodným palivom.

Správne zakurovanie
Pri zakladaní ohňa sa drevo najlepšie rozhorí vtedy, keď k nemu priteká vzduch zo všetkých strán. Preto drevo pred zapálením uložte do ohniska tak, že na dva hrubšie klátiky po bokoch ohniska položíte naprieč nakálané polená hrúbky 10 – 12 cm. Na ne dáte asi 0,5 kg tenších polienok (rozmery cca 4x4 cm, ideálne z mäkkého dreva) a medzi ne vložte pevný voskový podpaľovač (dostupný v odborných predajniach). Papier pri rozkurovaní nepoužívajte, pretože z neho ostáva veľa popola. Od pevného podpaľovača, ktorý horí viac ako 5 minút, sa oveľa ľahšie zapália triesky a od nich polená.

Správna údržba skla
Žiaden žiaruvzdorný materiál, pokiaľ sa nejedná o produkt so špeciálnou priemyselnou aplikáciou, nie je odolný voči chemikáliám. Pod chemickou látkou rozumieme aj čistič na krbové sklo. Tento čistič sa nesmie nikdy striekať priamo na sklo z dôvodu rizika zatečenia tejto chemikálie do dolnej časti tesnenia. Pôsobením chemickej látky totiž tesnenie stvrdne a stratí svoju funkciu pre pružné ukotvenie skla.
Naďalej tvrdíme, že najlepším čističom je vlhká utierka a popol. Je to ekologické, najlacnejšie a efektívne riešenie čistenia skla.

Späť na aktuality
Úplný článok na stiahnutie