Mapa

Lamir, s.r.o.
Lemešany 580, 082 03 Lemešany

Moderná kachľová pec
Akumulačný sálavý kozub
Kachľový šporák
Teplovzdušný kamenný kozub